שאלה: אראל , איך משנים את הרווח הגדול בין השורות?

מאת: אביתר כהן

אל: evycohen @ walla.co.il

נכתב ב: 16:21:58  05.12.2005, כתוספת/תגובה ל: מאמר: הדודאים כשם מקום


[המסמך ריק. יש להוסיף לו תוכן על-ידי לחיצה על 'תקן דף זה' או 'עצב דף זה']

תגובות