מכשף / קוסם / בד

קוד: מכשף - קוסם - בד בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

מסתבר שכל השמות הללו קשורים לעץ (מעניין למה?..)

מכשף / כשף = חרש (ארמית) = חורשה (יער) = עץ

קוסם   / קיסם = עץ

בדים / בד   / ענף / קורה = עץ   ("מפר אותות בדים")   (בדה = מכשפה, בתימנית)

(ה"גת" נקרא "בית הבד" בגלל הבד (הקורה) שמסובבת את האבן למיצוי הזיתים)

שמות כב17  : "מכשפה לא תחיה"

שמות ז11     : "ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן"

דניאל ב2      : "ויאמר המלך לקרא לחרטמים ולאשפים ולמכשפים ולכשדים.."

יהושע יג22   : "ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בני ישראל בחרב אל חלליהם"

דברים יח10  : "לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף"

ישעיהו מד25: "מפר אתות בדים   וקסמים יהולל משיב חכמים אחור ודעתם ישכל"

מילים נרדפות: חרטומים / אשפים / כשדים / כלדים / מגים

אנגלית:   wizard sorcerer magician

תגובות