שמותיו של הכלב במקרא

קוד: שמות הכלב בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

תגובה ל: כלב שנכתבה ב18:10:32  29.06.2005


 במדבר פרק לב פסוק מב: "ו נבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח ב שמו"

  מי היה נובח? היכן היתה קנת? ולמה הוא קרא לה בשמו?

  לפי דעתי, נבח = קנת = כלב

  "נובח" על שם קולו של הכלב, "קנת" (קן) שם נרדף לכלב

  השם "קן" לכלב השתמר בכמה שפות, למשל בלטינית (קניס)

  קבוצות הכוכבים, כלב גדול = קניס מג'ור, כלב קטן = קניס מינור

  קן מקביל לכלב גם במקרא:   נגב כלב = נגב קיני

  שמואל א כז  י: "ויאמר אכיש אל פשטתם היום ויאמר דוד על נגב יהודה ועל נגב הירחמאלי ואל נגב הקיני"

  שמואל א ל יד: "אנחנו פשטנו נגב הכרתי ועל-אשר ל יהודה ועל- נגב כלב ואת-צקלג שרפנו באש"

  שמואל א ל כז: "לאשר בבית-אל ולאשר ב רמות-נגב ולאשר ביתר"

  דברי הימים א  ב  ט: "ובני חצרון אשר נולד-לו את- ירחמאל ואת- רם ואת- כלובי"  

  נגב    -   הכרתי          נקרא על שמו של חצרון (חציר = כרתי) בן פרץ בן יהודה (נגב יהודה)

  נגב    -    הירחמאלי     נקרא על שמו של בן חצרון - ירחמאל

  נגב - רמות (רמות- נגב) נקרא על שמו של בן חצרון -   רם

  נגב    -   כלב / קיני       נקרא על שמו של בן חצרון - כלב

  הקשר בין קן לכלב:

  קן = בית, כלב (כלוב) = בית, וגם גור (כלבים) = בית

 (כידוע הכלב הוא החיה הכי ביתית)

תגובות