ערף = מקום אחורי וגבוה

קוד: ערף= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

לשורש ערף ישנן כמה משמעויות בלשון המקרא (ע"פ שבי"ל):

1. השם עורף, והוא אחורי הפנים, וכן הפועל ערף שמשמעו חתך את ערפו.

2. הפועל ערף שמשמעו נזילה, כמו השורש רעף, וכמו בפסוקים:

  • דברים לג28: "וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל"
  • דברים לב2: " יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב"
ייתכן שיש קשר בין המשמעויות - שתיהן קשורות לגובה:

ערף = צד אחורי / גב / במה (עורף / צוואר - אחורי הגרון)

ערף = ענן / עב = במה

ערף = ירד / יזל

הענן / עב נקרא גם במה (" במתי עב ").

במה עניינו רמה / מקום מוגבה, וגם גב / גף (גוף), כך שהמובנים של ערף כרוכים זה בזה .

'על במותימו תדרך' = על גביהם (גופם) תדרוך:

  • דברים לג29: "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך "
גם בשירת אוגרית - "במת פחל" - גב החמור.
  • דברים לג28: "וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל"
  • דברים לב2: " יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב"
אולי יש פה משחק מילים יערוף = יזל / ירד, אבל גם חכמה / לקח / אמרה. בערבית ערפה = חכמה הבאה מלמעלה.

השורש ערף דומה לשורש רעף:

  • איוב לו28: "אשר יזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב"
  • משלי ג20: "בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל"

תגובות