פרץ - נפרץ

מאת: אראל

אל: erelsgl1@tora.us.fm

נכתב ב: 22:45:12  10.09.2005, כתוספת/תגובה ל: תגובה: נפרץ = נפוץ (לשניהם משמעות של שבירה / הפצה)


"פרץ" בבניין פעל משמעו גם "התרבה" או "צבר הון ועושר" (כמו בפסוק שנאמר על יעקב "ויפרוץ האיש מאד מאד") - כי מה שמתרבה, בדרך-כלל גם שובר ו"פורץ" את המחסומים.

אבל "נפרץ" בבניין נפעל מופיע רק בפסוק זה, ולא נראה לי שאפשר לפרשו כמו "פרץ" בבניין פעל, כי "נפרץ" הוא הדבר ששוברים אותו, ולא הדבר ששובר.

לכן פירשתי נפרץ = נשבר.

תגובות