תגובה ל: רכב ובענה

מאת: מנו

אל: manu @ mastey-law.co.il

תגובה ל: רכב ובענה שנכתבה ב01:05:35  10.02.2005


אני חושב שאתה מאוד צודק בניתוח שלך את פרשת ההריגה של איש-בשת. לאחרונה כתבתי על כך מאמר קצר (בעקבותיו ערכתי חיפוש בנושא והגעתי לאתר), בו אני בוחן את הפרשה מנקודת מבט לשונית, ולדעתי מוכח ללא ספק הכיוון שהצגת כאן.

תגובות