מדוע אחאב נחשב רע מכל אשר לפניו

קוד: ביאור:מלכים א טז30 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: מוטי אהרוני

אל:

תגובה ל: מלכים רעים שנכתבה ב21:34:06  05.01.2005


נאמר במל"א טז 30: ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני ה' מכל אשר לפניו.
מה רע עשה אחאב "מכל אשר לפניו"?
נראה לי, שאלה שעשו "הרע בעיני ה'" לפניו, עבדו את ה' שלא בדרך שנצטוו. ירבעם ששמו יצא לשמצה, אמר על עגלי הזהב: "הנה אלהיך ישראל..." אולם אחאב היה הראשון ש"וילך ויעבד את הבעל וישתחו לו", כלומר, הוא ייסד את הפולחן האלילי בישראל, ולכן, "מכל אשר לפניו".
מה דעתכם?

תגובות