אשליות על "שרו של עשו" = "המלאך"

קוד: אשליות על "שרו של עשו" = "המלאך" בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: רמי ניר

אל:

אולי מבלי משים נוח יותר (לפרשנים) לחזק את מעמדו ההיסטורי של ישראל כאילו אם נאבק יעקב עם "שרו של עשו" אזי מתקיימת (כוונה בתום לב) הפחתה באשלייה היסטורית מכוחו של עשיו...

האירוע ההיסטורי מתועד - כדלקמן (בראשית לב' 24 - 31):
"ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר.
וירא כי לא יכל לו ויגע בכף-ירכו ותקע כף-ירך יעקב בהאבקו עמו.
ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם-ברכתני.
ויאמר אליו מה-שמך ויאמר יעקב.
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם-ישראל כי-שרית עם-אלהים ועם-אנשים ותוכל.
וישאל יעקב ויאמר הגידה-נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אתו שם.
ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי-ראיתי אלהים פנים אל-פנים ותנצל נפשי"...

והנה... "ראיתי אלהים פנים אל-פנים"... מעיד רק יעקב על עצמו...
ואמנם... "ותקע כף-ירך יעקב"... זאת עדות נסיבתית...
ואכן... "ויזרח-לו השמש כאשר עבר את-פנואל והוא צלע על-ירכו"... גם זה תיעוד נסיבתי...
ועוד... "על-כן לא-יאכלו בני-ישראל את-גיד הנשה אשר על-כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף-ירך יעקב בגיד הנשה"... והלא זה תיעוד מטעמים של התרשמות לצורך מנהגי מסורת...

כלומר, להוציא בהסתמך על תעודה "נסיבתית" כזו מסקנה כי המלאך הוא "שרו של עשו" אינה אלא טעות שנדרשת לצורך נוחיות בלבד ואין היא תורמת אלא מאומה לצורך המאבק ההיסטורי המתקרב ובא עלינו להיות "נכון" בין זרע ישראל לבין זרע עשיו...

והלא התיעוד "ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם-ישראל כי-שרית עם-אלהים ועם-אנשים ותוכל" מחייב את המלאך לקיים את ברכתו זו על רצף השנים של "נצח ישראל" = "האמת ההיסטורית". ואם-כן, מלאך זה השתתף בכל אירועי יציאת מצרים ובכל אירועי האמת ההיסטורית אשר תועדו במשך 1000 שנה. ואם-כן, מלאך זה ינחה אותנו להתגבר על גוג (אחמדינג'אד) עד אובדנו. אם-כן, בוודאי לא ראוי להפחית מעוצמתו של מלאך זה ולטעון כי הוא "שרו של עשו" כאשר הסמל "שרית" מעיד במלא מובן המילה על משמעות המתארת את גודל "המאבק"...

וודאי הוא כי המלאך "שרו של אלהים" הוא...
וודאי הוא כי המלאך הוא "אלהים" כאדונו "אלוהי ישראל" אל חי וקיים...
וודאי הוא כי ספקנים ישימו ללעג ולקלס את הפרשנות ואת התיעוד כולו...

תגובות