מבנה שופטים ח

קוד: סיכום שופטים ח בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: www.mycreation.co.il

מתוך הספר "שיעורים בספר שופטים"

המדיינים הניגפים נמלטו לעבר מעברות הירדן ורובם הושמדו שם בידי ישראל שארבו להם

על גדות הנהר , אך המלחמה לא הסתיימה . גדעון חשש שהמדיינים יתאוששו מהמכה שניחתה עליהם ויעלו שוב לשחת את שדות ישראל , לכן הוא עבר עם אנשיו את הירדן ורדף אחרי המדיינים עד לב המדבר . והנה קמו לגדעון יריבים מבני עמו , עמדו לו למכשול במקום לבוא לעזרתו ,

אך גדעון ידע לפייסם בחכמתו ובמתינותו . מי היו יריביו וכיצד התגבר עליהם גדעון על כך נקרא בפרק ח ' .


על מה התלוננו בני אפרים ?

הם רבו עם גדעון על שלא שיתפם במלחמתו עם המדיינים .

בני שבט אפרים היו גאוותנים . הם כעסו על כך שצעיר לא מוכר משבט מנשה נוחל ניצחון גדול על האויב מבלי לשתפם . אכן מצאו זמן מתאים למריבות בשעה שגדעון עסוק במיגור האויב .

האם טובת העם עמדה לנגד עיניהם ?

לא , הם היו רודפי כבוד . קנאו בשבט מנשה . רצו להתחרות בו על המנהיגות במלחמה ובתהילה . אם המדיינים היו מנצחים את בני ישראל ודאי שלא היו באים בטענות לגדעון , אך עתה משניצחו ישראל את המדיינים כיצד זה לא ייכלל שמם בין השבטים המנצחים .


מדוע היו בני שבט אפרים גאוותנים ?

יהושע היה בן שבט אפרים . יש הסוברים שאף דבורה הייתה בת שבט אפרים , גם המשכן בשילה היה בנחלת שבט אפרים .

הגאווה היא מידה רעה ויש להתרחק ממנה .

" אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנדני " ( תה ' לו , יב ).

הגאווה היא ממידת הרשעים . בגאווה כאילו רומס האדם את זולתו ברגלו .


כיצד הגיב גדעון על תלונות בני אפרים ?

גדעון החכם והמתון החליט לפייס את בני אפרים כדי שלא יהיו לו למכשול ברדפו אחרי המדיינים . ויאמר אליהם : " מה עשיתי עתה ככם הלא טוב עללות אפרים מבציר אביעזר , בידכם נתן ה '

את שרי מדין את ערב ואת זאב ומה יכלתי עשות ככם "( פס ' ב , ג ).

הנמשל : עוללות הם הענבים האחרונים הנשארים אחרי הבציר . מעשה משפחת אביעזר משפחתו של גדעון דומה למעשה הבציר . העוללות של שבט אפרים טובות מהבציר . עוללות המלחמה , הפעולות האחרונות חסימת מעברי הירדן בפני הנמלטים ממדין , והריגת ערב וזאב היו חשובות לאין ערוך ממעשי הלוחמים הראשונים .

" אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה " ( פס ' ג ) נחה דעתם , שככה חמתם , הם מצאו סיפוק בתשובתו של גדעון , כי רק בגלל רדיפה אחר הכבוד הצטערו שלא השתתפו במלחמה .


על תשובתו של גדעון לבני שבט אפרים נאמר : " מענה רך ישיב חמה , ודבר עצב יעלה אף ".

( משלי טו , א ). תשובה מפייסת תשיב חמה .


חשוב לציין שהכעס היא מידה רעה .

" כי כעס בחיק כסילים ינוח " ( קה ' ז , ט ) הכעס הוא מידת הכסילים . " והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך "

( קה ' יא , י ). השתדל להימנע מכעס מהתרגזות יתרה ועל ידי כך תמנע רעה מעצמך .


הרמב " ן כתב באיגרת לבנו : " תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם , וכאשר תנצל מן הכעס , תעלה על לבך מידת הענווה , שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות ".


מה אנו לומדים על אופיו של גדעון ?

גדעון היה חכם , עניו וצנוע , מוכן למחול על כבודו לטובת עמו העיקר לשמור על שלום ואחדות בעם ולמנוע סכסוכים .


מי היו הבוגדים שנכנעו למדיינים ולא זכרו ברית אחים ?

אנשי סכות ופנואל סירבו לסייע לגדעון ואנשיו העייפים והרעבים מן הרדיפה דרך כל

נחל חרוד ובקעת בית שאן בדרך המובילה לנחל יבוק . הם לא האמינו שיש בכוחו של גדעון לנצח את המדיינים בארצם , וחששו מנקמת המדיינים שהיו מקבלים חלק מיבולם ומקניהם כדי שלא יפגעו ברכושם וביבולם של אנשי פנואל וסכות . הם ענו לגדעון בלעג : " הכף זבח וצלמנע עתה בידך כי נתן לצבאך לחם ?" ( פס ' ו )


באיזה הקשר למדנו על סכות ופנואל ?

סכות עיר בנחלת גד ( יהו ' יג , כז ), ידועה מימי יעקב " ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכות על כן קרא שם המקום סכות " ( בר ' לג , יז ).

פנואל סמוכה לסכות . כאשר יעקב חצה את נחל יבוק עם נשותיו וילדיו בשובו לארץ כנען נאבק במלאך ושאל לשמו . " ויאמר למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלקים פנים אל פנים ותנצל נפשי , ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל " ( בר ' לב ל - לב ).


כיצד הגיב גדעון על יחסם של אנשי סכות ופנואל ?

" בתת ה ' את זבח ואת צלמנע בידי , ודשתי את בשרכם את קוצי המדבר ואת הברקנים " ( פס ' ז ), כלומר אלקה אותם כדש החובט ומרוצץ את התבואה .

מלקות בשבטים קוצניים הייתה כנראה עונשם של סרבנים ומורדים בשלטון ככתוב :

" אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים "( מ " א יב , יא ).


כיצד הצליח גדעון להשלים את הניצחון על המדיינים ?

המדיינים לא חששו שגדעון ירחיק כל כך לרדוף אחריהם . הם סברו שהגיעו למקום מבטחים

" והמחנה היה בטח "( פס ' יב ), אך גדעון עבר את הירדן רדף אחרי המדיינים והכה את שרידיהם

מכת פתע בארצם , ואת שני מלכי מדין זבח וצלמנע תפס חיים .


הגיעה השעה ללמד לקח את אנשי סכות ופנואל . מה היה עונשם ?

גדעון הכה את שבעים ושבעה שרי סכות וזקניה . ניתץ את מגדל פנואל שבו התבצרו תושבי העיר והרג את מגני המגדל . בפעולתו נגד יושבי סכות ופנואל מוכיח גדעון המתון והצנוע את גדולתו כשופט עשוי ללא חת כאשר הנסיבות דורשות זאת .


כיצד התייחס גדעון אל מלכי מדין ?

גדעון הוכיח אותם על שהרגו את אחיו בני אמו בתבור ואמר להם : " לו החייתם אותם לא הרגתי אתכם ". עתה חייב אני לגאול דמם מידיכם .

גדעון מציין " אחי בני אמי ", מכיוון שבלשון המקרא משמעות של אח יכולה להיות ידיד , חבר , קרוב ." אחי בני אמי " הכוונה לאחי ממש ככתוב : כי יסיתך אחיך בן אמך " ( דב ' יג ז ).


משנהרגו מלכי מדין בא הקץ ללחץ המדיינים . " ויכנע מדין לפני בני ישראל ולא יספו לשאת ראשם , ותשקט הארץ ארבעים שנה בימי גדעון " ( פס ' כח ).


ניצחונו של גדעון על המדיינים נחשב גם בימים מאוחרים יותר לאחד המאורעות הגדולים בתולדות ישראל . " כי את על סבלו ואת מטה שכמו , שבט הנגש בו החתת כיום מדין "

( יש ' ט , ג ). ה ' שבר את העול ואת שבט הנגש כפי שעשה במלחמת גדעון , כשבני ישראל נלחמו מעטים נגד המחנה העצום של המדיינים .

" ועורר עליו ה ' צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב " ( יש ' י , כו ).

בתה ' פג , י מתפלל המשורר בשעת התנפלות אויבים רבים על עמו : " עשה להם כמדין ".

שמואל מזכיר שלושה שופטים והגדול בהם הוא גדעון , כי זכה לגילוי השכינה .

" וישלח ה ' את ירבעל ואת בדן ( חז " ל אמרו זה שמשון משבט דן ) ואת יפתח ואת שמואל , ויצל אתכם מיד איביכם מסביב ותשבו בטח " ( שמ " א יב , יא ).


מה הציע העם לגדעון אחרי הישועה ?

את כס המלוכה בישראל . " ויאמרו איש ישראל אל גדעון , משל בנו גם אתה גם בנך גם בן בנך כי הושעתנו מיד מדין " ( פס ' כב ).


מה ההבדל בין מלך לשופט ?

השופט הוא שליח זמני של ה '. המלך מוריש שלטונו לזרעו אחריו .


מה הייתה תשובתו של גדעון ?

גדעון סירב מתוך דבקות בעיקרון מלכות ה ' בישראל . " לא אמשול אני בכם ולא ימשל בני בכם , ה ' ימשל בכם "

( פס ' כג ). רק ה ' ראוי למלוך על ישראל . שלטונו של השופט צריך להיות מוגבל לפי הצורך .

בסירובו של גדעון ותשובתו ה ' ימשול בכם מובע אחד הרעיונות היסודיים בספר שופטים , השופט הוא שליח זמני של ה ', ואילו ה ' הוא המולך לבדו על ישראל לעולם .

מה ביקש גדעון מהעם ?

גדעון רצה להציב מצבת זיכרון לדורות הבאים לניצחונו על המדיינים בעפרה עירו .

הוא ביקש מכל איש נזם אחד מן השלל כדי לעשותו אפוד " ויזנו כל ישראל אחריו ".

האפוד היה בעיני רבים כמין אלוהות והם עבדו לו . גדעון החטיא בבלי דעת את העם

בחטא שהוא עצמו נילחם לעקרו .

דרכו של גדעון הייתה רצופה נסים גלויים :

הופעת המלאך ( ו יא - כד ), אותות גיזת הצמר ( ו לו - מ ), שלוש מאות המלקקים ( ז ב - י ),

חלום המדייני ( ז יג - יד ).

הכתוב מגנה את גדעון רק בגלל מעשה האפוד ( ז ח - כז ).

לאחר מות גדעון לא זכרו ישראל את ה ' המציל אותם ויזנו אחר הבעלים ולא עשו חסד עם בית ירבעל ככל הטובה אשר עשה עם ישראל .

הערה היסטורית

לחימתו של גדעון שימשה דוגמה למצביאים כמו אורד צ ' רלס וינגיט , איש צבא בריטי שנשלח בימי המאורעות לא " י כקצין מודיעין . וינגיט בחר במעשי גדעון כדוגמה לפעולותיו הצבאיות במלחמתו בכנופיות הערביות במאורעות הדמים בשנים 1936-1939. פלוגות הלילה ה .." נייט סקוודס " שאימן היו צריכות להידמות בכושר המלחמתי , בהעזה לחדור לשטח האויב וברדיפה אחריו ללא ליאות לאותם שלוש מאות המלקקים שנבחרו ע " י גדעון ושבעזרתם ניצח רבבות מדיינים . וינגיט חולל מפנה מכריע בדרכי הלחימה שלנו עד להופעתו הייתה מלחמתו של היישוב העברי על טהרת " ההגנה ". האימון הצבאי החשוב שקיבלו חברים רבים של ההגנה ושל הפלוגות המיוחדות בהדרכתו של וינגיט בשנות 1938- 1937 אפשרה להם לאחר מכן להימנות עם הכוחות המעולים ביותר במלחמת העצמאות .

על יסוד ה .." נייט סקוודס " ( פלוגות הלילה ) הקים וינגיט בתקופת המלחמה נגד האיטלקים בחבש את " כוח גדעון ", חטיבה צבאית שתפקידה היה לשחרר את חבש מן האיטלקים בפרוס מלחמת העולם השנייה . וינגיט הצליח להתגבר על אויב עצום בעזרת כוח קטן להפתיעו בלילה ולגרום לו תבוסה גמורה , כשם שגדעון הטעה את המדיינים שחשבו שהם מכותרים על ידי חיילים רבים ,

כך הטעה וינגיט את האיטלקים בחבש שסברו שכוחותיו עצומים , בעוד שהיו עמו כמה מאות אנשי צבא בלבד . בעזרת " כוח גדעון " הקטן הצליח לגבור על צבא האיטלקים , הודות לניצחונו של וינגיט חזר מלך חבש למולדתו ולכיסא שלטונו . מלך חבש השווה את וינגיט לדוד שגבר על גלית . בארץ התוודע וינגיט למפקד הכללי הבריטי הגנרל ויול שנלחם בא " י נגד התורכים .

גם ויול תיאר בעניין רב את פעולותיו של גדעון . אחת הפעולות שתיאר בהרחבה בחירת שלוש מאות המלקקים .


ניב

הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר ( פס ' ב ).

בהשאלה : הסיום של המבצע יותר חשוב ממהלכו .


תגובות