קשר בין דיבור להפריה

קוד: קשר בין דיבור להפריה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל:

"הרו עמל והוליד און" (ישעיה, נט', 4).
מעניין הקשר שנעשה כאן בין פעולת הדיבור לפעולת ההפריה. ג' מילגרום, בספר "פותחים שבוע", לפרשת תצוה, מעירה, כי המילה הלטינית sero, שמשמעה 'להוליד', קשורה - דרך המילה series, סדרה - למילה sermon, דרשה. וכן ישוע אומר - "הזרע הוא דבר האלהים" (לוקס, ח', 11). אם כך, זוהי המטאפורה המדוברת בניבו של ישעיה.

תגובות