איפה הלב?

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 03:09:34  16.09.2010, כתוספת/תגובה ל: קהלת י

קהלת י2: "לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו".

אבוי, כולנו כסילים!

תגובות