חשיבות הילדות

קוד: חשיבות הילדות בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: חגי הופר

אל:

קהלת יא10: "והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי-הילדות והשחרות הבל".

כידוע, הפסיכולוגיה המודרנית מדגישה במיוחד את ימי הילדות וטוענת כי חשיבותם רבה ביותר למשמעות המשך חייו של האדם. האישיות נקבעת עד גיל 5 הם קובעים. לעומת זאת הפסוק שלפנינו סתור זאת, כביכול או למעשה. כביכול - שאפשר לומר שהוא מדבר על חייבות דין, למשל. ולמעשה - כפשוטו.
לעומת זאת, יש מקור אחר, בו נראה כאילו כן יש חשיבות לגיל הרך - תהלים קי3: "עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך" - תכונות המלך מלוות אותו למימי ילדותו. וכן חז"ל אמרו - 'גרסא דינקותא אינה משתכחת'. נראה אם כך שבכל זאת יש חשיבות מסויימת לילדות.

תגובות