זעם גדול על העם היושב בציון

מאת: חרב הכהןProadult Id gen

אל: daian1 @ 013.netProadult Id gen

נכתב ב: 09:36:59  18.03.2007, כתוספת/תגובה ל: אבן השתייה היא כספת ובה שמורים לוחות הבריתProadult Id gen

מאת: http://moreletora.com/
מורה לתורה משה דין הסופר עבד-יהוה מזרע אהרן הכהן הלוי
ביום שבת לפני כחמשים יום עלו אנשי דת החמאס לאלהים בפר בן-בקר ויין נסכו וכל זאת עבד-יהוה יודע וזעם יהוה אלהים זעם גדול על כל יושבי הארץ כי חטאו מבלי דעת ליהוה אלהים אשר מלאו את ארצו חמאס במעשי ידיהם ובכל תועבותיהם כי גם ביין השבע הם שוגים ומחללים את קודש נחלת יהוה ארץ הצבי
על כן העם הזה היושב בציון רעים מכל אנשי החמאס הגבורים אשר מקריבים את נפשם לאלהים וכי כל עוד ממאנים העם היושב בציון ללכת בדרך האל ככתוב בתורת משה אז יתן יהוה אלהים חרב נוקמת נקם ברית היא חרב מלאך יהוה אלהים אשר הצופה רואה אותה על הארץ ומזהיר את כל היושבים בה
ולכן אל לכם העם הרע היושב בציון לדבר הבל כי לא צדיקים אתם וכי המשיח רחוק מכם ועוד חזון למועד אשר מדברים אותו נביאי יהוה אלהים
מורה לתורה משה דין הסופר עבד-יהוה מזרע אהרן הכהן הלוי
Proadult Id gen

תגובות