מידת העצלות, בטלנות

קוד: מידת העצלות בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות