על סדר היום - התאמות נגישות לשירות

קוד: על סדר היום - התאמות נגישות לשירות בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: אראל

אל:

והפעם במדור "על סדר היום" - מתוך סדר היום לועדת העבודה, הרווחה והבריאות, י"ב כסלו תש"ע, (29/11/2009). נושא הדיון הוא: תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות). התקנות מחייבות בעלי עסקים מסויימים לבצע התאמות במקום שבו מתנהל העסק שלהם על-מנת לאפשר נגישות לאנשים עם מוגבלויות. הנה כמה דברים שצריך לבצע, מתוך חומר הרקע לישיבת הוועדה:

"יבצע התאמות במעברים שבין פריטי ריהוט, שהציבור עושה בהם שימוש במסגרת קבלת השירות, לרבות מסלולי יציאה..."

"יימנע, ככל האפשר, מהנחת עצמים במעבר נגיש... לרבות כבלי חשמל וצינורות; הונחו עצמים במעברים נגישים כאמור, יסמנם החייב בהתאם להוראות... בסעיף הדן במכשולים בדרך"

"היו במקום שניתן בו שירות מסלולי יציאה עם עמדות תשלום, כגון קופה במרכול, יבצע... התאמות... בעשרה אחוזים לפחות מסך כל מסלולי היציאה כאמור – אם ישנן עשר עמדות תשלום לכל היותר, ובעשרים אחוזים לפחות מסך כל מסלולי היציאה – אם במקום כאמור ישנן למעלה מעשר עמדות תשלום, אך בכל מקרה בלא פחות משני מסלול אחדים..."

"ייעשה שימוש בסמלים המכוונים למעליות ולמדרגות, ובשלטים המכוונים לשירותים הציבוריים הנמצאים במקום שניתן בו השירות הציבורי, ויצוין מיקום השירותים הציבוריים בחלוקה לפי מספרי הקומות, לפי העניין..."

ההגיון שמאחרי התקנה ברור - להקל על אנשים עם מוגבלויות להשתלב באופן שיוויוני בכל תחומי החיים. אבל האם אכן יש בכך חובה, על-פי התורה?


תגובות