על סדר היום - החמרת הענישה על שוחד

קוד: על סדר היום - החמרת הענישה על שוחד בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: אראל

אל:

מתוך סדר היום לועדת החוקה, חוק ומשפט, כ"ז כסלו תש"ע, (14/12/2009):

"הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 108) (החמרת הענישה בעבירות שוחד), התש"ע-2009 - הכנה לקריאה שניה ושלישית..."

חומר רקע (מסמכי וורד):

השוחד כמובן אסור מהתורה. אבל מה בדיוק צריך להיות עונשו של שופט שלקח שוחד?

תגובות