על סדר היום - גמול ליושב ראש עמותה או חברה לתועלת הציבור

קוד: על סדר היום - גמול ליושב ראש עמותה או חברה לתועלת הציבור בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: אראל

אל:

מתוך סדר היום לועדת החוקה, חוק ומשפט, א' אדר תש"ע, (15/2/2010) - מתוך חומר הרקע, נייר העמדה של תנועת "מנהיגות אזרחית":

"במכתבו לוועדת החוקה... מציע שר המשפטים לקבוע בתקנות נפרדות הסדר מיוחד לתשלום גמול ליו"ר הוועד או יו"ר הדירקטוריון בעמותה ובחל"צ (=חברה לתועלת הציבור) שמחזורן עולה על 500 מליון ₪: "בגופים מסוג זה מוצע לאפשר, לפי שיקול דעתה של החברה או העמותה, תשלום ליושב ראש הדירקטוריון או יושב ראש הועד, לפני העניין, של גמול שנתי עד לסכום של 300,000 ₪ [...]".

ארגון 'מנהיגות אזרחית' - ארגון הגג של העמותות והאלכ"רים (=ארגונים ללא כוונת רווח) בישראל, מתנגד באופן עקרוני לתשלום גמול ליושבי ראש בעמותות ובחל"צים, מלבד החזר עבור הוצאות בפועל שהוצעו על מנת לקדם את מטרות הארגון... אנו סבורים שתשלום גמול בהיקף כה גבוה ביחס לתגמולים שאושרו בעבר יגביר את הביקורת הציבורית המושמעת כלפי התנהלות העמותות ושכר המנהלים, ויפגע בכלל ארגוני המגזר השלישי.

מאחר והתקנות המתייחסות לעמותות ולחל"צים שמחזורם השנתי עולה על 500 מליון ₪, הרי שלמעשה מדובר במספר מצומצם מאד של ארגונים. על כן, אנו מאמינים שנכון יותר לקבוע תקנה המאפשרת לשר המשפטים לאשר חריג, בכפוף לאישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט, מאשר לבצע חקיקה גורפת הנושאת מסר שאינו הולם את ארגוני החברה האזרחית.

סוגיית תשלום גמול ליו"ר ועד עמותה או חל"צ מדגישה ומחדדת את הצורך והחשיבות של סיווג אלכ"רים בישראל. העדר הסיווג מוביל לכך שכל ארגוני המגזר השלישי כפופים לאותה הרגולציה, למרות השוני הרב בניהם. הבחנה בחוק בין סוגי ארגונים שונים הייתה מאפשרת אישור תשלום גמול ליו"ר בארגונים הפועלים למעשה במתכונת עסקית ללא כוונת רווח, כגון מכללות וקופות חולים, ואיסור על תשלום גמול ליושבי ראש של ארגונים חברתיים, כדוגמת עמותות מזון, חינוך ושינוי חברתי."

מה דעתכם - האם ועד כמה ראוי ליושב-ראש או מנכ"ל של עמותה או ארגון ללא כוונת רווח לקבל שכר מקופת העמותה?

תגובות