מבצעי מפרשים

קוד: מבצעי מפרשים בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת:

אל:

שביל פרקי התנ"ך כולל את כל הטקסט של התנ"ך, עם קישורים למאמרים ולפירושים עתיקים וחדשים.

אחד היתרונות של לימוד פירושים באמצעות המחשב, בניגוד ללימוד מספר, הוא שהמחשב מאפשר ליצור קישורים בין פירושים שונים של אותו פרשן, ובכך מאפשר ללומד להבין יותר לעומק את שיטתו של הפרשן.

יש כמה פרשנים, שיש להם שיטה עקבית בפירוש נושאים מסויימים בתנ"ך, ולכן, יועיל מאד אם הפירושים שלהם יופיעו באתר.

הטבלה הבאה מסכמת את המבצעים בנושא זה - מה כבר נעשה ומה עוד יש לעשות.

הטבלה עודכנה לאחרונה ב: י"ח באייר ה'תשס"ו (16.5.06).

מי אחראי/ם כיום

מה יש לעשות

מי עשה

מה נעשה

נושא

אין

לסיים את הקלדת "איילת השחר" מסעיף שפא עד סעיף תריג;


להקליד את פירושי מלבי"ם על ספרא - ויקרא (מסעיף כא והלאה);

רצוי גם להקליד את שאר פירושי מלבי"ם על התורה (שאינם קשורים למדרשי הלכה) - לספר בראשית, שמות א-יא, במדבר א-ד, דברים א-יא.

אפשרות אחרת היא, לשכנע את מנהלי פרוייקט "אוצר החכמה" שיתרמו את הפירושים שהם סרקו.

יעקב טבאל (מכילתא - ספר שמות; ספרי - ספר במדבר);

אתיה ברנע (ספר ויקרא - הקדמה - "איילת השחר");

ברק רוזנפלד (ספרא - ספר ויקרא);

אביה ויינשטוק (ספרי - ספר דברים);

הוקלדו כבר:

פירושי מלבי"ם:

מדרשי ההלכה על התורה

אין

אין טעם להקליד יותר!

מצאתי אדם שכבר הקליד את כל פירושי מלבי"ם לנביאים וכתובים, והוא מוכן למכור אותם.

עכשיו, רק צריך מתנדבים שישתתפו בקניית הפירושים.

במקביל, צריך ליצור טבלאות כדי לקשר בין "ביאורי המילות" שמבארים אותן קבוצות של מילים, בפסוקים שונים. אפשר להתחיל בעבודה זו עוד לפני קניית הפירושים.

יהודית שבתאי (ספר תהלים);

ברק רוזנפלד (ספר ישעיהו);

חפציבה אונגר (ספר ירמיהו).

הוקלדו כבר:

פירושי מלבי"ם:

נביאים וכתובים

אין

לסדר את התועליות בקבצים נפרדים, לקשר בינן לבין הפירושים על הפסוקים המתאימים, ולסדר אותן לפי נושאים.

אילונה שטיינר (ספר יהושע);

הוקלדו 5 התועליות ראשונות על ספר יהושע;

נתרמו כל פירושי רלב"ג על ספרי נביאים ראשונים .

תועליות הרלב"ג

אין

להקליד את פירושי שד"ל לשאר ספר שמות (פרקים ט-יא, כד-לד), כל ספר ויקרא, וכל ספר דברים


אפשר גם לסרוק את הפירושים ולהמיר אותם לטקסט בעזרת תוכנה לזיהוי תוים; או - לשכנע את מנהלי פרוייקט "אוצר החכמה" שיתרמו את הפירושים שהם סרקו.

-

בעלי-הזכויות על התרגום לעברית נתנו את הסכמתם העקרונית לפרסום פירושי שד"ל על התורה, לעילוי נשמתו של ד"ר ש' א' נכון, גואלם ומוציאם לאור של פירושי שד"ל בימינו.


הוקלדו פירושי שד"ל לספר בראשית, ספר במדבר, ורוב ספר שמות (פרקים א-ח, יב-כג, לה-מ).

פירושי שד"ל:

תורה, ספר ישעיהו וספרים נוספים

אין

להשלים את טבלת הסיכום;

לסרוק ולהמיר לטקסט את פירושי אברבנאל בהוצאה הישנה ("בני ארבאל"); או - לשכנע את מנהלי הוצאת "חורב" שיתרמו את הפירושים שכבר הקלידו; או - לשכנע את מנהלי פרוייקט "אוצר החכמה" שיתרמו את הפירושים שהם סרקו.

-

התחלתי לכתוב טבלת סיכום, שמסכמת, עבור כל פרשה, את השאלות, ואת התשובות בקיצור (משפט אחד), עם קישור למאמר שמסביר את התשובות באופן מפורט יותר.

פירושי אברבנאל

אין

  • לשכנע את בעלי הזכויות על התרגום לעברית (מוסד יצחק ברויאר), שיסכימו לפרסום הפירושים באתר.
  • לסרוק ולהמיר לטקסט את כל הפירושים, או לשכנע את מנהלי פרוייקט "אוצר החכמה" שיתרמו את הפירושים שהם סרקו.

-

כלום

פירושי רש"ר הירש:

תורה, תהלים

אין

  • לשכנע את "מוסד הרב קוק" שיתרמו את הפירושים, או חלק מהם.

-

כלום

פירושי "דעת מקרא"

תגובות