הרעש בימי עוזיהו

קוד: הרעש בימי עוזיהו בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: הרב ד"ר מוריץ ראמר (עברית: דוד ויסקוט)

אל:

הרעש בימי עוזיהו

מאת הרב ד"ר מוריץ ראמר

מתוך MGWJ שנת 1870

עברית: דוד ויסקוט

הערת המתרגם: יש כאן שני מיני הערות שוליים. אלה שכתבן המחבר ותרגמתין אני, ו דברים שאני המתרגם לא התאפקתי מכתבם. יש בדברים האלה כמה השגות ומחלוקות על דברי המחבר.  אין להסיק מעובדה זו שכל דבר שלא כתבתי נגדו השגה מנומקת או הערת אי  הסכמה כאילו חתמתי עליו לאמור שהוא בדוק ומוסכם. דברי המחבר הינם ועודם נשארים דברי המחבר על דעת המחבר ולא דעתו של המתרגם. מובן מאליו, מאחר שאנכי יזמתי את התרגום והפרסום, שלפי דעתי ראוי לקרוא את מה שכתוב כאן,  אבל אין זה אומר שאני ממליץ לבטל מפניו דעת תורה או דעת הקורא. 

----

חלק ראשון: הרעש בימי עוזיהו בספר ישעיהו ובספר זכריה.

חלק שני: הרעש בימי עוזיהו בספר עמוס.

תגובות