העגלה המלאה לה עמיר

קוד: העגלה המלאה לה עמיר בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור בכלל

עמוס ב 13: "הנה אנוכי מעיק תחתיכם, כאשר תעיק העגלה, המלאה לה עמיר."

מצאתי כמה הסברים למשל העגלה:

כל הפירושים לא לגמרי ברורים לי, אז אנא נסי למצוא פירוש יותר טוב...

תגובות