ועמך כמריבי כהן

קוד: ביאור:הושע ד4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בימי הנביא הושע, ההגנה על חופש הפרט הגיעה לממדים אבסורדיים.

המנהיגים הרוחניים של הציבור נמנעו בכל מחיר מלמתוח ביקורת על התנהגויות פסולות, עד שה' בעצמו נאלץ להתערב ולשלוח את הנביא שיוכיח את הציבור (פירוט), ומדברי התוכחה ניתן להבין עד כמה המצב היה רע:

הושע ד2: "אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו" -  הפשעים החמורים פרצו  =  עברו ושברו את כל הגבולות, עד כדי כך ש"ודמים בדמים נגעו" -  קרבן של פשע אחד שוכב ליד קרבן של פשע אחר, הפשעים כביכול מכסים את כל הארץ ואי אפשר לברוח מהם. אפילו החיות נפגעות:

הושע ד3: "על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה, בחית השדה ובעוף השמים; וגם דגי הים יאספו".  ולמרות שהפשעים כבר מכסים את כל הארץ, הדבר היחיד שמטריד את בני ישראל הוא -

הושע ד4: "אַךְ אִישׁ אַל יָרֵב, וְאַל יוֹכַח אִישׁ..." - העיקר שאף אחד לא יריב ולא יוכיח אף אחד אחר, העיקר שלא להתערב במעשים של אחרים ולא להגיד להם מה לעשות...

הנביא מטיל את האשמה למצב אבסורדי זה על הכהנים, המנהיגים הרוחניים, שתפקידם הוא להוכיח את בני ישראל:

 "... ועמך כמריבי כהן".

בני ישראל לא רבים עם הכהן ממש (הרי אסור להוכיח, אסור למתוח ביקורת...), הם רק כ מריבי כהן, רק"כאילו" רבים עם הכהן; בלשון ימינו היינו אומרים שיש להם "case" נגד הכהן, הם נמצאים באותה עמדה רוחנית כמו הכהן, משום שהכהן עצמו הוא חוטא כמותם, כמו שמפורש בפסוקים הבאים - "וכשלת היום... כי אתה הדעת מאסת...".

כשהכהנים נכשלים באותן עבירות כמו שאר הציבור, באמת אין להם זכות מוסרית למתוח ביקורת, ו"ואם לא נעשה הדין למטה, הדין נעשה למעלה" (רבי אליעזר, דברים רבה ה ה).


פירושים נוספים

מה זה " ועמך כמריבי כהן "? כמה פירושים:

1. רוב המפרשים פירשו שהכוונה "עם ישראל רב ומתווכח עם עם הכהן,  כי הם לא רוצים שהכהן יוכיח אותם וילמד אותם תורה" (ראו רש"י, מצודות).

  • אולם, פירוש זה אינו מתאים להמשך הפרק, שבו התוכחה מופנית כלפי הכהן עצמו - " כי אתה הדעת מאסת, ואמאסך מכהן לי";

2.  יש שפירשו, שהכוונה " עם ישראל רב ומתווכח עם הכהן, כי הכהן עצמו הוא חוטא " (ראו מלבי"ם).

  • אולם, מתחילת הפסוק נראה שאף איש לא רב ולא הוכיח; נראה שלאף אחד לא היה אכפת אם הכהן חוטא או לא, העיקר שלא יוכיח אותם.

3. ייתכן שפסוק 4 מצטט באירוניה את דבריו של הכהן: למרות כל הסבל שנגרם לארץ כתוצאה מהעוונות, הכהן עדיין סובר שאין צורך להוכיח, ואומר לכולם 'איש אל ירב, ואל יוכח איש', כמו שאומרים כמה רבנים בימינו, שאין לנו כוח להוכיח ואין לנו זכות להוכיח אף אחד; אבל למרות זאת, ועמך כמריבי כהן : העם כן רב עם הכהן. המצב התהפך: במקום שהכהן יוכיח את העם, העם מוכיח את הכהן...

4. אולם נראה לי שיש לשים לב לאות כ - בני ישראל לא רבים עם הכהן ממש, הם רק כ מריבי כהן, רק "כאילו "רבים עם הכהן, כלומר יש להם אפשרות לריב עם הכהן כי הוא נכשל באותן עבירות שהם נכשלים, כפי שפירשנו למעלה. והפירוש משתלב יפה בהמשך הפרק, שכוונתו למתוח ביקורת על הכהנים המועלים בתפקידם.


תגובות