למה צמו הבהמות?

קוד: ביאור:יונה ג7 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים לפורים

לאחר שמלך נינוה שמע את נבואת-הפורענות של יונה, הוא ציווה על כולם (יונה ג7): " האדם והבהמה הבקר והצאן אל יטעמו מאומה אל ירעו ומים אל ישתו, ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל א-להים בחזקה...". ברור למה בני האדם צמו - הם היו צריכים לכפר על החטאים שלהם. אבל למה הבהמות היו צריכות גם-כן לצום?!

לדעתי מלך-נינוה למד מדברי חז"ל בדיני שנת-השמיטה. כידוע בשנת-השמיטה אסור לזרוע. אחת הגזרות שגזרו חז"ל בדיני שנת-השמיטה היא שאסור לאכול גם תבואה שצמחה בשדה מעצמה ("ספיחים"), כדי שאנשים לא יזרעו בסתר ואז יגידו שהתבואה שצמחה היא "ספיחים". באותו אופן מלך-נינוה גזר על הבהמות שיצומו כדי שאנשי-העיר לא יתחפשו לבהמות ויאכלו...

בכל אופן, בסופו של דבר כנראה שהצום של הבהמות עזר - נינוה ניצלה מחורבן גם בזכות הבהמות שהיו בה, כמו שכתוב בדברי ה' ליונה (ד 11) " ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה מ12 ריבו אדם... ובהמה רבה!?".

(נכתב בהשראת הדיון של בת-ציון בירנבוים)

תגובות