קללת גלית

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 12:36:22  15.03.2008, כתוספת/תגובה ל: מקל

אחרי שגלית ראה את דוד עם הקלע:
שמואל א יז43: " ויאמר הפלשתי אל דוד: 'הכלב אנכי כי אתה בא אלי במקלות?!' ויקלל הפלשתי את דוד באלהיו "

אמנם דוד החזיק בידו מקל, אבל מה זה קשור לכלב - האם לכלב באים במקלות?

תשובה: גלית התכוון למשחק שמשחקים עם כלבים - שזורקים להם מקלות והם רצים להביא אותם. והוא התכוון לרמוז לדוד שה'נשק' שלו לא שווה כלום - הוא בסה"כ מקל, משחק ולא יותר (שמעתי כמה פעמים ששומרים במשא"ז מתייחסים לנשק שלהם בצורה דומה - מכנים אותו 'מטאטא').

תגובות