למה רצו ישראל להיות ככל הגויים?

קוד: למה רצו ישראל להיות ככל הגויים בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: שמואל טרייסטר ועוד

אל: כפית ה'תשס"א תשרי - שאלה בלבד

● למחשבה מאת שמואל טרייסטר

בפרשת שופטים, אנו מצווים "כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך וירשתה וישבתה בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך … " ולאחר מכן מפורטים כל ההגבלות על המלך. בשמ"א ח' כשהעם רוצה לבצע את המצוה ואומרים לשמואל "הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, עתה שימה לנו מלך לשפטינו ככל הגויים." "וירע הדבר בעיני שמואל … ויתפלל שמואל אל ה'. ויאמר ה' … שמע בקול העם … כי לא אותך מאסו, כי אותו מאסו ממלך עליהם … " הסיבה שאנו נותנים להתנגדות של שמואל וה' היא שהעם רוצה מלך על מנת להיות כמו הגויים. (הבקשה "אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותי" היא לא בכוונה להיות כמו הגויים, זהו פירוט של הבקשה, כלומר אנו רוצים כמו הגויים, אבל לאו דווקא להיות כמוהם.) נשאלת השאלה: מה גורם לעם עכשיו לרצות להיות כמו הגויים, במקום להיות אור לגויים ולשחות נגד הזרם? מה גרם לעם להדרדר?

תגובות