אליהו המלאך

קוד: אליהו המלאך בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: ע"פ ידידיה

אל: מכתב

[ע"פ ידידיה צוקרמן מפרדס-חנה; כל השינויים והעיוותים באחריות אראל סגל]

שאלות

  1. מ"א י"ז יג – איך האישה מוכנה לתת לאליהו אוכל לפני שתיקח לפחות לבנה, האם היא הכירה אותו בתור נביא?

  2. מ"א י"ז יח – " ותאמר אל אליהו: מה לי ולך איש הא-להים? באת אליי להזכיר את עווני ולהמית את בני! " - למה היא כל-כך פוחדת ממנו?!

  3. מ"א י"ח יז – אחאב כ"כ כועס על אליהו, אז מה הם סיכמו ביניהם, שלא כתוב בתנ"ך, שאחאב מוכן בלי בעיות לקבוץ את כל ישראל?!

  4. מ"א י"ט ב: למה איזבל מודיעה לאליהו שהיא רוצה להרגו?

תשובות

במ"א י"ט כא – אלישע פוגש את אליהו, ומיד לאחר מכן מקריב קרבן. זה מזכיר את גדעון ומנוח, שגם-כן הביאו קרבן כשמלאך ה' היה שם.

לפי זה אולי אפשר לפרש שאליהו היה מעין מלאך, לפחות מבחינה חיצונית. אנשים פחדו ממנו והיה מאד קשה לסרב לבקשות שלו.

  1. לכן, כמו שמנוח פחד מהמלאך, כך האישה הצרפתית פחדה מאליהו.

  2. כמו שמנוח חשש שהוא ימות מראיית המלאך, כך האישה הצרפתית חשבה שבנהּ מת כי הוא ראה את אליהו ה"מלאך". לתשובות נוספות לשאלה זו ע' כאן .

  3. אפילו אחאב הושפע מהאישיות של אליהו והסכים לקבוץ את כל ישראל. איזבל הושפעה פחות מכולם: במעמד הר הכרמל היו רק " נביאי הבעל 450 איש " (יח 22). אליהו ביקש לכנוס גם את " נביאי האשרה 400 אוכלי שולחן איזבל " (יח 19), אבל כנראה שאיזבל לא אישרה להם להגיע.

  4. אבל גם איזבל פחדה ממנו ולא האמינה שתצליח להרוג אותו (ע' מל"א יח 12 – היה מאד קשה לתפוס את אליהו כי הוא 'עף על כנפי רוח'). ייתכן גם שאחאב לא הירשה לה להרוג את אליהו. לכן איזבל ניסתה להפחיד אותו כדי שיברח ולא יפריע לה יותר. המעשים של אליהו בהר-הכרמל לא רק 'עצבנו' את איזבל באופן אישי, אלא גם ערערו את הסמכות המלכותית שלה בקרב העם. לכן הדבר החשוב לה ביותר עכשיו היה להפגין כוח – להראות שהיא שולטת, היא יותר חזקה מאליהו. לפי זה אפשר לפרש, שבפסוק: ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור: 'כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך, כנפש אחד מהם!' : הכוונה שהמלאך אמר את הדברים בקול רם ובגלוי, וכך כולם שמעו והבינו שאיזבל היא השולטת בארץ. היא לא היתה צריכה לטרוח לרדוף אחריו ולהרוג אותו בפועל, כי את המטרה העיקרית שלה היא כבר השיגה.

    • לפי זה יש לשאול -- למה אליהו ברח? האם הוא פחד מאיזבל? אם היא לא הרגה אותו מייד – הוא היה אמור להבין שהיא פוחדת ממנו ולא היה צריך לברוח! – ניתן למצוא כמה תשובות ב דיון "מה קרה לאליהו?" .

תגובות