מדוע אליהו רצה למות?

קוד: מדוע אליהו רצה למות בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: כנרת רוזנברגר ועוד

אל: נח"ת שבת חשון נ"ט

תגובה ל: דיון – מה קרה לאליהו? שנכתבה ב19:40:36  04.04.2005


למה דווקא לאחר מעמד מוצלח כבכרמל (מל"א יח 39), שבו הכריז כל העם "ה' הוא הא-להים", אליהו נכנס לדיכאון (מל"א יט 4) "לא טוב אנוכי מאבותי" ומבקש למות?!

תשובות

א. כשאדם מפתח תקוות גדולות ולבסוף הן לא מתגשמות – הוא יותר עצוב מאשר כשאין לו בכלל תקווה. אליהו היה נרדף ע"י איזבל במשך הרבה זמן, ולאחר המעמד בהר-הכרמל התעוררה בו התקווה שהתקופה הזאת נגמרה, ושיותר הוא לא ייאלץ לברוח ולהסתתר. אבל אז הגיע אליו המלאך מאיזבל ואמר לו "... כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם!" ואליהו ראה שכלום לא השתנה – הוא עדיין צריך לברוח... ולכן הוא נכנס לדיכאון [נורית ברוקנטל].

ב. המעמד בהר הכרמל אמנם העיד על שינוי לטובה באמונה של עמ"י, אבל אליהו ידע שהשינוי הזה הוא רק זמני – הרי הוא היה נביא... [אחשורוש]

ג. חוץ מזה, כשאליהו ראה שאיזבל עדיין בשלטון – הוא הבין שהשינוי הזה הוא זמני בלבד, כי מהר מאד איזבל תשפיע לרעה על העם והם יחזרו לסורם. גם "נביאי האשרה 400 אוכלי שולחן איזבל" נשארו בחיים – בהר הכרמל הרגו רק את "נביאי הבעל 450 איש"! (ע' מל"א יח 19 - 22, ומל"א כב 6!). ההסבר הזה מתאים לדברי אליהו "קח נפשי כי לא טוב אנוכי מאבותי " – אליהו רוצה למות כי הוא מרגיש שהוא נכשל בתפקידו.

ד. זה לא שאליהו התייאש – הוא פשוט ידע שאיזבל הולכת להרוג אותו, והוא העדיף שה' יהרוג אותו מאשר שאיזבל תהרוג אותו (כדברי דוד: "נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה") , ולכן הוא ביקש מה' "קח נפשי" [שמעתי מעידית].

ה. וייתכן שרצונו של אליהו למות נבע מהקנאות המוגזמת שלו -  "קנא קינאתי לה' א-להי צבאו-ת...".

תגובות