מתי נשארו בישראל 7000?

קוד: מתי נשארו בישראל 7000 בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: כנרת רוזנברגר ועוד

אל: נח"ת שבת חשון נ"ט

תגובה ל: דיון – מה קרה לאליהו? שנכתבה ב19:42:42  04.04.2005


(מל"א יט 18): "והשארתי בישראל שבעת-אלפים, כל הברכיים אשר לא כרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו" – מדוע לא נתקיימה נבואה זו?

תשובות

א. הכוונה בנבואה היא שיישארו רק 7000 חיילים, ולפי זה הנבואה כן התקיימה – כמו שכתוב (מל"א כ 15) "ואחריהם פקד את כל העם כל בני-ישראל 7000" [מידד שלם].

ב. [כנרת] הנבואות הקשות האלה נאמרו רק בתור תוכחה לאליהו, ולכן לאחר שאליהו שינה את דרכו גם הנבואות התבטלו. ואכן:

תגובות