תנו לה את הילוד החי

קוד: תנו לה את הילוד החי בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

במשפט שלמה (מל"א ג) יש פסוק שחוזר פעמיים בשתי גרסאות:

תגובות