מתי קרה כל סיפור?

קוד: מתי קרה כל סיפור בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: דוד גלמן

אל:

הוכחנו שלא כל סיפורי אלישע היו בתקופת יהורם מלך ישראל. אם כן, נצטרך לעיין בכל סיפור וסיפור כדי לברר בתקופת איזה מלך בישראל כל אחד מהם התרחש. המלכים האפשריים מבחינתנו הם כל המלכים שמלכו מתחילת מלוכת יהורם, עד מות אלישע (יג:יד-כ), ואלו הם: יהורם בן אחאב (מלך 12 שנה) יהוא בן יהושפט בן נמשי (28), יהואחז בן יהוא (17), ויואש בן יהואחז. בסדר עולם רבה פרק יט כתוב שאלישע מת בשנת 10 ליואש מלך ישראל. נעזר ברמזים השונים שיש בסיפורים- היחס בין אלישע למלך, המצב הכללי בארץ ישראל, היחסים בין ישראל לארם, ועוד. נשווה את מה שנוכל למצוא לידיעות שיש לנו על המלכים השונים. אנחנו לא נכנס לפרטי הסיפורים, כי הכפית לא מספיק ארוכה[ומן הסתם גם אין לכם מספיק סבלנות...]. נביא רק את הפרטים שיעזרו לנו למצוא את התשובות. על מנת להבין יותר טוב, מומלץ לקרוא כל סיפור לפני הפִסקה שמתייחסת אליו[מומלץ גם לקרוא אותם סתם לכיף, יחד עם כל שאר התנ"ך.].

תגובות