הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בה

קוד: שיחה:מלכים ב ז13 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: מכתב; פו"ס 13

מלכים ב ז13: " ויען אחד מעבדיו ויאמר: 'ויקחו נא חמישה מן הסוסים הנשארים אשר נשארו בה, הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בה, הנם ככל המון ישראל אשר תמו; ונשלחה, ונראה.' "

ע"פ הפשט נראה שמשמעות המשפט היא (מתעלמים מהאותיות הלא מודגשות): " 'ויקחו נא חמישה מן הסוסים הנשארים אשר נשארו בה, הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בה, הנם ככל המון ישראל אשר תמו; ונשלחה, ונראה.' " (כלומר: 'אל תחשוש לשלוח חמישה מהסוסים הנשארים אשר נשארו בעיר, אין לך מה להפסיד, כי ממילא בסוף גם הם ימותו ברעב ככל המון ישראל אשר תמו').

לפי זה יש 7 מילים מיותרות (המילים הלא מודגשות). ניתן להסביר את התופעה בכמה דרכים:

1. יש עוד מקום בתנ"ך שבו יש רצף בן 7 מילים החוזר פעמיים ברציפות, וגם שם נראה שזה מיותר: יחזקאל מ 7 - 9: " וסף השער מאצל אולם השער, מהבית קנה אחד. וימד את אולם השער מהבית קנה אחד. וימד את אולם השער שמונה אמות, ואיליו שתיים אמות; ואולם השער מהבית. " ייתכן שבשני המקרים נפלה טעות בהעתקה: אולי בימיהם היו שורות קצרות (בנות 7 מילים בערך), ואחד המעתיקים העתיק שורה אחת פעמיים.

2. יש עוד שאלה: למה העבד הציע לשלוח " 5 מן הסוסים הנשארים ", ובסוף שלחו רק " 2 רכב סוסים "? - ייתכן שהסוסים מתו תוך כדי דיבורו: הוא אמר ' ויקחו נא חמישה מן הסוסים הנשארים '  ואז מת אחד מהם, והוא אמר ' אשר נשארו בה ' (כלומר: טוב, קחו את הארבעה שנשארו)  ואז עוד אחד מת, והוא אמר בצער ' הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בה ' (כלומר: אני רואה שגם הסוסים רעבים, כמו כל המון ישראל שנשארו בעיר) – ואז עוד אחד מת, והוא אמר ' הנם ככל המון ישראל אשר תמו ', ונשארו בדיוק שניים.

3. לסבול מרעב גרוע יותר מלמות, כמו שנאמר " טובים היו חללי חרב מחללי רעב ". לפי זה אומר העבד: " 'ויקחו נא 5 מן הסוסים הנשארים:' 'אשר נשארו בה – הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בה'. 'הנם ככל המון ישראל אשר תמו – ונשלחה ונראה'. " כלומר:

  • אם הסוסים יישארו בעיר – הם יהיו כמו כל המון ישראל אשר נשארו בה, ויסבלו מרעב.
  • אבל אם נשלח אותם – במקרה הגרוע ביותר יהרגו אותם, ואז הם יהיו כמו כל המון ישראל אשר תמו ומתו כבר, ומצבם יהיה טוב יותר. (ראו מצודת-דוד).

תגובות