בערך 36

קוד: ביאור:יהושע ז5 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בפעם הראשונה שבני ישראל עלו להילחם בעי, הם הובסו:

יהושע ז5: "וַיַּכּוּ מֵהֶם אַנְשֵׁי הָעַי כִּשְׁלֹשִׁים וְשִׁשָּׁה אִישׁ, וַיִּרְדְּפוּם לִפְנֵי הַשַּׁעַר עַד הַשְּׁבָרִים וַיַּכּוּם בַּמּוֹרָד, וַיִּמַּס לְבַב הָעָם וַיְהִי לְמָיִם"

ויכו מהם אנשי העי

מדוע נחלו בני ישראל מפלה? אם משום חרון אף ה', או משום שהמרגלים טעו?

הסיבה העיקרית היא חרון אפו של ה' כתוצאה מהמעל בחרם.

מה פעל אותו חרון אף וכיצד יצא אל הפועל בעולם הזה? הווה אומר: על ידי המרגלים שטעו והטעו את יהושע ונחלו מפלה. כך הדברים משתלשלים בעולם הזה (ע"פ הרהורים על ההגות ההסטורית של המקרא / יהודה אליצור).

כשלושים ושישה איש

מה משמעות האות כ' ב" כ שלושים ושישה איש"? בפסוק הקודם נאמר " כ שלושת אלפים איש", ושם קל להבין שזה מספר מעוגל - בערך 3000, אולי 3010, אולי 2985, לא משנה כמה בדיוק. אבל אם ממילא לא מעגלים ואומרים מספר מדויק - 36, אז מה הטעם להגיד "כ-"?

1. ע"פ מלבי"ם, האות כ היא "כ האמיתיות", כלומר היא מציינת השוואה מדוייקת, כמו בפסוק "כמוני כמוך כעמי כעמך" ופסוקים נוספים (ראו משמעויות של כ).

2. תשובה אחרת היא, שבימי התנ"ך ספרו לפעמים גם בכפולות של 12 (תריסרים), ולכן 36 הוא אכן מספר מדוייק - 3 תריסרים. גם בימינו מקובל לפעמים לספור בתריסרים, או בכפולות של 18 ("שלוש פעמים ח"י") וכד'.

3. ייתכן שלא היה ברור איך לספור את מספר ההרוגים, כי חלק מהאנשים נפצעו ומתו רק אחר כך וכד'. גם בימינו, לא תמיד ברור מה מספר ההרוגים בפיגוע ל"ע, לפעמים יש גרסאות שונות.

4. יש כאן מידה כנגד מידה על מה שעשו בני ישראל. כשיהושע שולח את המרגלים לרגל את הארץ הם נותנים לו תשובה שהשאננות בה מובהקת: "אל תיגע שמה את כל העם", כלומר זה קטן עלינו. הם אומרים שלח " כ אלפיים איש או כ שלושת אלפים איש".  ובאמת הולכים כ שלושת אלפים והעונש זה שמתים כ 36 אנשים.

עוד רמז לשאננות של המרגלים זה העובדה שיהושע שולח אותם לרגל את הארץ כלומר את העי וסביבתה והם מרגלים רק העי וחוזרים (גלעד בשם הרב צפניה קלרמן, אתר אתנ"כתא).

5. חז"ל דרשו: ""ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש" ותניא שלשים וששה ממש, דברי ר' יהודה, אמר לו ר' נחמיה:וכי שלשים וששה היו?! והלא לא נאמר אלא כשלשים וששה איש! אלא זה יאיר בן מנשה ששקול כנגד רובה של סנהדרין" (סנהדרין מ"ד.). סנהדרין זה 71 ולכן 36 זה רובה והכ' מסמלת דימוי באיכות (גלעד, אתר אתנ"כתא)..

וימס לבב העם ויהי למים

על הביטוי " וימס לבב " ראו לב נמס - לב נע.

במבט ראשון נראית תגובת יהושע וכל העם כתגובה מוגזמת החורגת מכל פרופורציות. בני ישראל אמנם הפסידו במערכה הראשונה, אך מספר ההרוגים כל כך מועט, שהתגובה לכאורה לא מובנת. וכי בשביל הפסד אחד קטן, של כוח צבאי כל כך קטן, לבב העם נמס ויהי למים?

לתשובות ראו:תגובות