גיבוי לאתר

קוד: גיבוי לאתר בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אראל

אל:

אתר הניווט בתנ"ך, כולל כל המאמרים החדשים, מאגרי-הנתונים והתגובות, מגובים באופן אוטומטי בגיטהאב:
https://github.com/erelsgl/erel-sites/tree/master/tnk1

כך שאם האתר נופל, התוכן עדיין קיים.תגובות