אתר הניווט בתנ"ך>

לפני 7 ימים יום חמישי, שבעה עשר לחודש הראשון (ניסן)

לפני 6 ימים יום שישי, שמונה עשר לחודש הראשון (ניסן)

לפני 5 ימים יום שבת, תשעה עשר לחודש הראשון (ניסן)

לפני 4 ימים יום ראשון, עשרים לחודש הראשון (ניסן)

לפני 3 ימים יום שני, עשרים ואחד לחודש הראשון (ניסן)

שלשום יום שלישי, עשרים ושנים לחודש הראשון (ניסן)

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

אתמול יום רביעי, עשרים ושלושה לחודש הראשון (ניסן)

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

היום יום חמישי, עשרים וארבעה לחודש הראשון (ניסן)

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחר יום שישי, עשרים וחמישה לחודש הראשון (ניסן)

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

מחרתיים יום שבת, עשרים ושישה לחודש הראשון (ניסן)

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 3 ימים יום ראשון, עשרים ושבעה לחודש הראשון (ניסן)

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 4 ימים יום שני, עשרים ושמונה לחודש הראשון (ניסן)

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 5 ימים יום שלישי, עשרים ותשעה לחודש הראשון (ניסן)

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 6 ימים יום רביעי, שלושים לחודש הראשון (ניסן)

לא נמצאו אירועים במאגר הנתונים

עוד 7 ימים יום חמישי, אחד לחודש השני (ירח זיו, אייר)