ראשי > תנ''ך > שופטים >


שופטים יב

1 ויצעק איש אפרים ויעבר צפונה ויאמרו ליפתח מדוע עברת להלחם בבני-עמון ולנו לא קראת ללכת עמך ביתך נשרף עליך באש. 2 ויאמר יפתח אליהם איש ריב הייתי אני ועמי ובני-עמון מאד ואזעק אתכם ולא-הושעתם אותי מידם. 3 ואראה כי-אינך מושיע ואשימה נפשי בכפי ואעברה אל-בני עמון ויתנם יהוה בידי ולמה עליתם אלי היום הזה להלחם בי. 4 ויקבץ יפתח את-כל-אנשי גלעד וילחם את-אפרים ויכו אנשי גלעד את-אפרים כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד בתוך אפרים בתוך מנשה. 5 וילכד גלעד את-מעברות הירדן לאפרים והיה כי יאמרו פליטי אפרים אעברה ויאמרו לו אנשי-גלעד האפרתי אתה ויאמר לא. 6 ויאמרו לו אמר-נא שבלת ויאמר סבלת ולא יכין לדבר כן ויאחזו אותו וישחטוהו אל-מעברות הירדן ויפל בעת ההיא מאפרים ארבעים ושנים אלף. 7 וישפט יפתח את-ישראל שש שנים וימת יפתח הגלעדי ויקבר בערי גלעד.

8 וישפט אחריו את-ישראל אבצן מבית לחם. 9 ויהי-לו שלשים בנים ושלשים בנות שלח החוצה ושלשים בנות הביא לבניו מן-החוץ וישפט את-ישראל שבע שנים. 10 וימת אבצן ויקבר בבית לחם.

11 וישפט אחריו את-ישראל אילון הזבולני וישפט את-ישראל עשר שנים. 12 וימת אלון הזבולני ויקבר באילון בארץ זבולן.

13 וישפט אחריו את-ישראל עבדון בן-הלל הפרעתוני. 14 ויהי-לו ארבעים בנים ושלשים בני בנים רכבים על-שבעים עירם וישפט את-ישראל שמנה שנים. 15 וימת עבדון בן-הלל הפרעתוני ויקבר בפרעתון בארץ אפרים בהר העמלקי.

ראשי > תנ''ך > שופטים >


תוספות ותגובות