ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב יא

1 ועתליה אם אחזיהו וראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל-זרע הממלכה. 2 ותקח יהושבע בת-המלך-יורם אחות אחזיהו את-יואש בן-אחזיה ותגנב אתו מתוך בני-המלך הממותתים אתו ואת-מינקתו בחדר המטות ויסתרו אתו מפני עתליהו ולא הומת. 3 ויהי אתה בית יהוה מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על-הארץ.

4 ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את-שרי המאיות לכרי ולרצים ויבא אתם אליו בית יהוה ויכרת להם ברית וישבע אתם בבית יהוה וירא אתם את-בן-המלך. 5 ויצום לאמר זה הדבר אשר תעשון השלשית מכם באי השבת ושמרי משמרת בית המלך. 6 והשלשית בשער סור והשלשית בשער אחר הרצים ושמרתם את-משמרת הבית מסח. 7 ושתי הידות בכם כל יצאי השבת ושמרו את-משמרת בית-יהוה אל-המלך. 8 והקפתם על-המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל-השדרות יומת והיו את-המלך בצאתו ובבאו. 9 ויעשו שרי המאיות ככל אשר-צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את-אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל-יהוידע הכהן. 10 ויתן הכהן לשרי המאיות את-החנית ואת-השלטים אשר למלך דוד אשר בבית יהוה. 11 ויעמדו הרצים איש וכליו בידו מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על-המלך סביב. 12 ויוצא את-בן-המלך ויתן עליו את-הנזר ואת-העדות וימלכו אתו וימשחהו ויכו-כף ויאמרו יחי המלך.

13 ותשמע עתליה את-קול הרצין העם ותבא אל-העם בית יהוה. 14 ותרא והנה המלך עמד על-העמוד כמשפט והשרים והחצצרות אל-המלך וכל-עם הארץ שמח ותקע בחצצרות ותקרע עתליה את-בגדיה ותקרא קשר קשר. 15 ויצו יהוידע הכהן את-שרי המיאות פקדי החיל ויאמר אליהם הוציאו אתה אל-מבית לשדרת והבא אחריה המת בחרב כי אמר הכהן אל-תומת בית יהוה. 16 וישמו לה ידים ותבוא דרך-מבוא הסוסים בית המלך ותומת שם.

17 ויכרת יהוידע את-הברית בין יהוה ובין המלך ובין העם להיות לעם ליהוה ובין המלך ובין העם. 18 ויבאו כל-עם הארץ בית-הבעל ויתצהו את-מזבחתו ואת-צלמיו שברו היטב ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות וישם הכהן פקדות על-בית יהוה. 19 ויקח את-שרי המאות ואת-הכרי ואת-הרצים ואת כל-עם הארץ וירידו את-המלך מבית יהוה ויבואו דרך-שער הרצים בית המלך וישב על-כסא המלכים. 20 וישמח כל-עם-הארץ והעיר שקטה ואת-עתליהו המיתו בחרב בית מלך.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות