ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו כז

1 ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את-התנין אשר בים.

2 ביום ההוא כרם חמד ענו-לה. 3 אני יהוה נצרה לרגעים אשקנה פן יפקד עליה לילה ויום אצרנה. 4 חמה אין לי מי-יתנני שמיר שית במלחמה אפשעה בה אציתנה יחד. 5 או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה-לי. 6 הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני-תבל תנובה.

7 הכמכת מכהו הכהו אם-כהרג הרגיו הרג. 8 בסאסאה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים. 9 לכן בזאת יכפר עון-יעקב וזה כל-פרי הסר חטאתו בשומו כל-אבני מזבח כאבני-גר מנפצות לא-יקמו אשרים וחמנים. 10 כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה. 11 ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם-בינות הוא על-כן לא-ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו.

12 והיה ביום ההוא יחבט יהוה משבלת הנהר עד-נחל מצרים ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל.

13 והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליהוה בהר הקדש בירושלם.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות