ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו מה

1 הדבר אשר דבר ירמיהו הנביא אל-ברוך בן-נריה בכתבו את-הדברים האלה על-ספר מפי ירמיהו בשנה הרבעית ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה לאמר. 2 כה-אמר יהוה אלהי ישראל עליך ברוך. 3 אמרת אוי-נא לי כי-יסף יהוה יגון על-מכאבי יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי. 4 כה תאמר אליו כה אמר יהוה הנה אשר-בניתי אני הרס ואת אשר-נטעתי אני נתש ואת-כל-הארץ היא. 5 ואתה תבקש-לך גדלות אל-תבקש כי הנני מביא רעה על-כל-בשר נאם-יהוה ונתתי לך את-נפשך לשלל על כל-המקמות אשר תלך-שם.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות