ראשי > תנ''ך > הושע >


הושע ג

1 ויאמר יהוה אלי עוד לך אהב-אשה אהבת רע ומנאפת כאהבת יהוה את-בני ישראל והם פנים אל-אלהים אחרים ואהבי אשישי ענבים. 2 ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחמר שערים ולתך שערים. 3 ואמר אליה ימים רבים תשבי לי לא תזני ולא תהיי לאיש וגם-אני אליך. 4 כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים. 5 אחר ישבו בני ישראל ובקשו את-יהוה אלהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל-יהוה ואל-טובו באחרית הימים.

ראשי > תנ''ך > הושע >


תוספות ותגובות