ראשי > תנ''ך > יואל >


יואל ג

1 והיה אחרי-כן אשפוך את-רוחי על-כל-בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו. 2 וגם על-העבדים ועל-השפחות בימים ההמה אשפוך את-רוחי. 3 ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן. 4 השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא. 5 והיה כל אשר-יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר-ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא.

ראשי > תנ''ך > יואל >


תוספות ותגובות