ראשי > תנ''ך > מיכה >


מיכה ה

1 ואתה בית-לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם. 2 לכן יתנם עד-עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על-בני ישראל. 3 ועמד ורעה בעז יהוה בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי-עתה יגדל עד-אפסי-ארץ. 4 והיה זה שלום אשור כי-יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנתינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם. 5 ורעו את-ארץ אשור בחרב ואת-ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור כי-יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו.

6 והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי-עשב אשר לא-יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם.

7 והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי-צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל. 8 תרם ידך על-צריך וכל-איביך יכרתו. 9 והיה ביום-ההוא נאם-יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך. 10 והכרתי ערי ארצך והרסתי כל-מבצריך. 11 והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו-לך. 12 והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא-תשתחוה עוד למעשה ידיך. 13 ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך. 14 ועשיתי באף ובחמה נקם את-הגוים אשר לא שמעו.

ראשי > תנ''ך > מיכה >


תוספות ותגובות