ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב י

1 וילך רחבעם שכמה כי שכם באו כל-ישראל להמליך אתו. 2 ויהי כשמע ירבעם בן-נבט והוא במצרים אשר ברח מפני שלמה המלך וישב ירבעם ממצרים. 3 וישלחו ויקראו-לו ויבא ירבעם וכל-ישראל וידברו אל-רחבעם לאמר. 4 אביך הקשה את-עלנו ועתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר-נתן עלינו ונעבדך. 5 ויאמר אלהם עוד שלשת ימים ושובו אלי וילך העם. 6 ויועץ המלך רחבעם את-הזקנים אשר-היו עמדים לפני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב לעם-הזה דבר. 7 וידברו אליו לאמר אם-תהיה לטוב להעם הזה ורציתם ודברת אלהם דברים טובים והיו לך עבדים כל-הימים. 8 ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את-הילדים אשר גדלו אתו העמדים לפניו. 9 ויאמר אלהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את-העם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן-העל אשר-נתן אביך עלינו. 10 וידברו אתו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה-תאמר לעם אשר-דברו אליך לאמר אביך הכביד את-עלנו ואתה הקל מעלינו כה תאמר אלהם קטני עבה ממתני אבי. 11 ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אסיף על-עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים.

12 ויבא ירבעם וכל-העם אל-רחבעם ביום השלשי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום השלשי. 13 ויענם המלך קשה ויעזב המלך רחבעם את עצת הזקנים. 14 וידבר אלהם כעצת הילדים לאמר אכביד את-עלכם ואני אסיף עליו אבי יסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים. 15 ולא-שמע המלך אל-העם כי-היתה נסבה מעם האלהים למען הקים יהוה את-דברו אשר דבר ביד אחיהו השלוני אל-ירבעם בן-נבט. 16 וכל-ישראל כי לא-שמע המלך להם וישיבו העם את-המלך לאמר מה-לנו חלק בדויד ולא-נחלה בבן-ישי איש לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דויד וילך כל-ישראל לאהליו. 17 ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם. 18 וישלח המלך רחבעם את-הדרם אשר על-המס וירגמו-בו בני-ישראל אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם. 19 ויפשעו ישראל בבית דויד עד היום הזה.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות