ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים כא

1 למנצח מזמור לדוד.
2 יהוה בעזך ישמח-מלך ובישועתך מה-יגיל מאד.
3 תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל-מנעת סלה.
4 כי-תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז.
5 חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד.
6 גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו.
7 כי-תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את-פניך.
8 כי-המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל-ימוט.
9 תמצא ידך לכל-איביך ימינך תמצא שנאיך.
10 תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש.
11 פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם.
12 כי-נטו עליך רעה חשבו מזמה בל-יוכלו.
13 כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על-פניהם.
14 רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות