ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים כט

1 מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז.
2 הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת-קדש.
3 קול יהוה על-המים אל-הכבוד הרעים יהוה על-מים רבים.
4 קול-יהוה בכח קול יהוה בהדר.
5 קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את-ארזי הלבנון.
6 וירקידם כמו-עגל לבנון ושרין כמו בן-ראמים.
7 קול-יהוה חצב להבות אש.
8 קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש.
9 קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד.
10 יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם.
11 יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את-עמו בשלום.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות