ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים נט

1 למנצח אל-תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את-הבית להמיתו.
2 הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני.
3 הצילני מפעלי און ומאנשי דמים הושיעני.
4 כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא-פשעי ולא-חטאתי יהוה.
5 בלי-עון ירוצון ויכוננו עורה לקראתי וראה.
6 ואתה יהוה-אלהים צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקד כל-הגוים אל-תחן כל-בגדי און סלה.
7 ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר.
8 הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי-מי שמע.
9 ואתה יהוה תשחק-למו תלעג לכל-גוים.
10 עזו אליך אשמרה כי-אלהים משגבי.
11 אלהי חסדו יקדמני אלהים יראני בשררי.
12 אל-תהרגם פן-ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני.
13 חטאת-פימו דבר-שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו.
14 כלה בחמה כלה ואינמו וידעו כי-אלהים משל ביעקב לאפסי הארץ סלה.
15 וישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר.
16 המה ינועון לאכל אם-לא ישבעו וילינו.
17 ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי-היית משגב לי ומנוס ביום צר-לי.
18 עזי אליך אזמרה כי-אלהים משגבי אלהי חסדי.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות