ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים סב

1 למנצח על-ידותון מזמור לדוד.
2 אך אל-אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי.
3 אך-הוא צורי וישועתי משגבי לא-אמוט רבה.
4 עד-אנה תהותתו על איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה.
5 אך משאתו יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו-סלה.
6 אך לאלהים דומי נפשי כי-ממנו תקותי.
7 אך-הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט.
8 על-אלהים ישעי וכבודי צור-עזי מחסי באלהים.
9 בטחו בו בכל-עת עם שפכו-לפניו לבבכם אלהים מחסה-לנו סלה.
10 אך הבל בני-אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד.
11 אל-תבטחו בעשק ובגזל אל-תהבלו חיל כי-ינוב אל-תשיתו לב.
12 אחת דבר אלהים שתים-זו שמעתי כי עז לאלהים.
13 ולך-אדני חסד כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות