ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קכ

1 שיר המעלות אל-יהוה בצרתה לי קראתי ויענני.
2 יהוה הצילה נפשי משפת-שקר מלשון רמיה.
3 מה-יתן לך ומה-יסיף לך לשון רמיה.
4 חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים.
5 אויה-לי כי-גרתי משך שכנתי עם-אהלי קדר.
6 רבת שכנה-לה נפשי עם שונא שלום.
7 אני-שלום וכי אדבר המה למלחמה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות