ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קכב

1 שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך.
2 עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם.
3 ירושלם הבנויה כעיר שחברה-לה יחדו.
4 ששם עלו שבטים שבטי-יה עדות לישראל להדות לשם יהוה.
5 כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד.
6 שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך.
7 יהי-שלום בחילך שלוה בארמנותיך.
8 למען אחי ורעי אדברה-נא שלום בך.
9 למען בית-יהוה אלהינו אבקשה טוב לך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות