ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קכז

1 שיר המעלות לשלמה אם-יהוה לא-יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם-יהוה לא-ישמר-עיר שוא שקד שומר.
2 שוא לכם משכימי קום מאחרי-שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא.
3 הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן.
4 כחצים ביד-גבור כן בני הנעורים.
5 אשרי הגבר אשר מלא את-אשפתו מהם לא-יבשו כי-ידברו את-אויבים בשער.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות