ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קמח

1 הללו יה הללו את-יהוה מן-השמים הללוהו במרומים.
2 הללוהו כל-מלאכיו הללוהו כל-צבאו.
3 הללוהו שמש וירח הללוהו כל-כוכבי אור.
4 הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים.
5 יהללו את-שם יהוה כי הוא צוה ונבראו.
6 ויעמידם לעד לעולם חק-נתן ולא יעבור.
7 הללו את-יהוה מן-הארץ תנינים וכל-תהמות.
8 אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו.
9 ההרים וכל-גבעות עץ פרי וכל-ארזים.
10 החיה וכל-בהמה רמש וצפור כנף.
11 מלכי-ארץ וכל-לאמים שרים וכל-שפטי ארץ.
12 בחורים וגם-בתולות זקנים עם-נערים.
13 יהללו את-שם יהוה כי-נשגב שמו לבדו הודו על-ארץ ושמים.
14 וירם קרן לעמו תהלה לכל-חסידיו לבני ישראל עם-קרבו הללו-יה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות