ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב יז

1 רוחי חבלה ימי נזעכו קברים לי.
2 אם-לא התלים עמדי ובהמרותם תלן עיני.
3 שימה-נא ערבני עמך מי הוא לידי יתקע.
4 כי-לבם צפנת משכל על-כן לא תרמם.
5 לחלק יגיד רעים ועיני בניו תכלנה.
6 והצגני למשל עמים ותפת לפנים אהיה.
7 ותכה מכעש עיני ויצרי כצל כלם.
8 ישמו ישרים על-זאת ונקי על-חנף יתערר.
9 ויאחז צדיק דרכו וטהר-ידים יסיף אמץ.
10 ואולם כלם תשבו ובאו נא ולא-אמצא בכם חכם.
11 ימי עברו זמתי נתקו מורשי לבבי.
12 לילה ליום ישימו אור קרוב מפני-חשך.
13 אם-אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי.
14 לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה.
15 ואיה אפו תקותי ותקותי מי ישורנה.
16 בדי שאל תרדנה אם-יחד על-עפר נחת.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות